Publikacje autora:

Hanna Długołęcka

  1. Przysposobienie biblioteczne: od tradycyjnych metod nauczania po e-learning
    [Library Instruction: from Traditional Teaching Me­thods to E-Learning]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 3, s. 359-369