Publikacje autora:

Birgit Dankert

  1. Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej
    [Public library in the service of the local community]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 56-62 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)