Publikacje autora:

Czesław Daniłowicz

  1. Dokumenty elektroniczne
    [Electronic documents]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 55-63

  1. Informatyka w programach kształcenia bibliotekoznawców
    [Computer science in the library education curricula]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa