Publikacje autora:

Magdalena Cyrklaff

  1. Biblioteka UMK w Toruniu w opiniach studentów z dysfunkcjami narządów ruchu i wzroku. Badania ankietowe
    [Nicolaus Copernicus University Library in the Opinion of Motorically and Visually Impaired Students. Survey research]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 629-651