Publikacje autora:

Dorota Chłopkowska

  1. Naukowe czasopisma turystyczne w Polsce w latach 1990-2007
    [Tourist research journals in Poland in 1990-2007]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 33-47