Publikacje autora:

Tadeusz Cegielski

  1. Język, kobiety i barbarzyńcy w sieci. Przemiany nowożytnej „rzeczpospolitej literackiej"
    [Language, women, and barbarians in the net. Changes of a modem „literary people’s republic" ]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 77-93 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)