Publikacje autora:

Maria Brykczyńska

  1. Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kształceniu bibliotekarzy
    [Role of the Polish Librarians Association in library education]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa