Publikacje autora:

Agnieszka Brachfogel

  1. „Terminy metadanych DCMI" i możliwości ich wykorzystania w opisie rzeczowym
    [“DCMI METADATA terms” and their potential application in indexing]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 69-76

  1. Terminy metadanych DCMI - nowe zalecenie dla metadanych Dublin Core
    [Metadata DCMI terminology - new guidelines for the Dublin Core metadata]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 57-64