Publikacje autora:

Peter Blumendorf

  1. Quality of work and quality of outcome - how Universities can strengthen their profile by quality insurance systems
    [Jakość pracy i jakość wyników – jak uczelnie mogą wzmocnić swój profil poprzez systemy ubezpieczenia jakości]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 131-137 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)