Publikacje autora:

Magdalena Bemke-Świtilnik

  1. Bibliograficzna baza danych z zakresu górnictwa węgla kamiennego i inżynierii środowiska
    [Bibliographic database on coal mining and environmental engineering]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 (94), s. 37-50

  1. Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum: półrocznik. Red. nacz. Ryszard Żmuda. R. 1, nr 1, nr 2 (2008) – R. 3, nr 1 (2010). Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2008. ISSN 1899-5829

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 125-128