Publikacje autora:

Grzegorz Bednarek

  1. Metadane a proces ciągłej digitalizacji obiektów bibliotecznych
    [Metadata vs. permanent digitalization of library objects]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 84-104