Publikacje autora:

Ewa Barteczko

  1. Mirosława Kocięcka (1921-2006)

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 157-159