Publikacje autora:

Krystyna Bańkowska-Bober

  1. Statystyka wydawnicza w Polsce
    [The publishing statistics in Poland]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 78-89