Publikacje autora:

Ryszard Bania

  1. Bibliotekarz nauczający w szkole wyższej
    [Teaching librarian in university education]

    Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 75-80 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)