Publikacje autora:

Martyna Augustyniak

  1. Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953
    [Cultural and scientific life of Lodz presented in “Dziennik Łódzki” in the years 1945-1953]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 321-333 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)