Publikacje autora:

Jerzy Andrzejewski

  1. Bogumił Krakowski (1941-2004)

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 409-411