Publikacje autora:

Anna Ajdukiewicz-Tarkowska

  1. Metadane w Polsce na tle inicjatyw zagranicznych
    [Metadata in Poland in the light of foreign initiatives]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 59-84