Publikacje autora:

Agnieszka Adamiec

  1. Rejestracja dorobku naukowego w instytucjonalnych systemach repozytoryjnych polskich uniwersytetów
    [Registry of Scientific Output in Institutional Repositories of Polish Universities]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 70-84