Wstęp – Maria Lenartowicz
Jadwiga Andrzejewska (1923-2010) – Teresa Miodek
Jerzy Andrzejewski (1944-2008) – Maria Łysiak-Konopacka
Barbara Białkowska (1932-2010) – Grażyna Lewandowicz-Nosal
Halina Chamerska (1922-2008) – Danuta Riabinin, Radosława Dziubecka
Stefan Czaja (1943-2003) – Anna Bogłowska
Maria Dembowska (1914-2008) – Jadwiga Sadowska
Janusz Dembski (1929-1997) – Krystyna Suchan, Franciszek Łozowski
Janusz Dunin-Horkawicz (1931-2007) – Hanna Tadeusiewicz
Jolanta Goc (1954-2004) – Mirosława Różycka
Halina Ilmurzyńska (1926-2008) – Urszula Grygier, Ludwika Milewska, Wanda Jastrzębska
Anna Jaworska (1923-2007) – Józef Zając
Władysław Andrzej Kempa (1936-2009) – Elżbieta Pawlicka
Stanisław Adam Kondek (1949-2008) – Katarzyna Wolff
Janina Marciniak(1926-2005) – Grażyna Lewandowska
Ryszard Marciniak (1939-2009) – Andrzej Mężyński
Zdzisława Piotrowska-Jasińska (1940-2007) – Zdzisław Bieleń
Anna Puciatowa (1905-1991) – Jadwiga Kosek
Małgorzata Rakowiecka-Maj (1952-2000) – Monika Misztal-Szlaska
Krystyna Ramlau-Klekowska (1929-2008) – Danuta Bilikiewicz-Blanc, Barbara Karamać
Jadwiga Rudnicka (1916-2006) – Henryk Bułhak
Stanisław Siekierski (1929-2008) – Jadwiga Kołodziejska
Danuta Stępniewska (1916-2010) – Przemysław Dąbrowski, Janina Kulesza-Kurowska, Bożena Materska
Lucyna Sułkowska (1944-2008) – Jolanta Włochacz
Magdalena Śliwka (1942-2000) – Stanisław Krzywicki
Zofia Umerska (1947-2008) – Janina Saffarini
Andrzej Wyczański (1924-2008) – Paulina Buchwald-Pelcowa