Biblioteka specjalna to – zgodnie z międzynarodową definicją "biblioteka obejmująca jedną dyscyplinę lub zaspokajająca potrzeby szczególnej grupy użytkowników" (PN–ISO 5127:2005).

Kolejny – już dziesiąty – tom serii poświęconej pamięci zasłużonych bibliotekarzy zawiera dwadzieścia jeden biogramów pracowników bibliotek specjalnych. Reprezentują oni – z jednym wyjątkiem – typ bibliotek specjalnych wymienionych w cytowanej definicji na pierwszym miejscu. Są to bowiem twórcy, organizatorzy, dyrektorzy i kierownicy naukowych bibliotek specjalnych (wyższych uczelni lub instytutów naukowych) bądź bibliotekarze kierujący dużymi oddziałami w tych bibliotekach. Ten wyjątek to założycielka bibliotek szpitalnych i w domach opieki w Krakowie.

Trzeba tu zauważyć, że sylwetki wielu wybitnych bibliotekarzy związanych z bibliotekami specjalnymi obu typów znalazły się już w poprzednich dziewięciu tomach serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych" oraz w dwóch tomach serii "Książki o Książce": Twórcy bibliotekarstwa polskiego (Wrocław 1974) i Portrety bibliotekarzy polskich (Wrocław 1980). Niniejszy tom jest niepełny i z innego jeszcze powodu: nie udało się nam znaleźć autorów, którzy chcieliby się podjąć opracowania biogramów zasługujących na uwzględnienie tu bibliotekarzy, np. Heleny Drzażdżyńskiej (dyrektor Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki).

Zgodnie z tytułem serii niniejszy tom zawiera wspomnienia – nie zawsze i nie tylko – autorów biogramów. Często są one uzupełniane relacjami innych osób, a wiele informacji zaczerpnięto też z archiwów instytucji, w których pracowali prezentowani tu bibliotekarze i z innych źródeł, w tym zwierzeń członków ich rodzin i przechowywanych przez nich materiałów.

Tom kończy indeks osobowy obejmujący zawartość dwóch tomów wydanych przez Ossolineum w serii "Książki o Książce" zawierających biogramy wybitnych bibliotekarzy oraz dziesięciu tomów serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych". Podano w nim nazwy bibliotekarzy, których dotyczą biogramy oraz nazwy autorów biogramów.