Przedmowa – Jan Wołosz

Edward Juliusz Assbury (1904-1997) – Barbara Dybicz
Stanisław Badoń (1926-1997) – Halina Ganińska
Janina Cygańska (1921-2003) – Witold Stankiewicz
Maria Cecylia Czarnowska (1906-2001) – Krystyna Banikowska-Bober, Danuta Stępniewska
Józef Lewicki (1926-2003) – Stanisław Czajka
Leon Łoś (1915-2000) – Andrzej Jopkiewicz
Izabela Nagórska (1913-2001) – Elżbieta Pawlicka
Władysława Wasilewska (1922-2004) – Jadwiga Andrzejewska