Spis treści

I ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY

Bożenna Bojar

JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE WCZORAJ, DZIŚ CZY JUTRO? 3 Sabina Cisek

METODA DELFICKA W BADANIACH NAUKI O INFORMACJI

I BIBLIOTEKOZNAWSTWA W XXI WIEKU 25

Dorota Chłopkowska

NAUKOWE CZASOPISMA TURYSTYCZNE W POLSCE W LATACH 1990-2007 33 Marek M Tytko

BAZA DANYCH O STUDENTACH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

1850-1918 48

Agnieszka Korzeń

INTERAKTYWNE NARZĘDZIA INTERNETOWE W PROMOCJI WIZERUNKU BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 53

Joanna Grotowska

WSPÓŁCZESNY SYSTEM INFORMACJI KONSUMENCKIEJ W POLSCE 71

Marcin Roszkowski

SIMPLE KNOWLEDGE ORGANIZATION SYSTEM (SKOS) - REPREZENTACJA WIEDZY W SIECIOWYCH SYSTEMACH ORGANIZACJI WIEDZY 89

Anastazja Śniechowska-Karpińska

CZY MAMY DWA „GEOGRAFICZNE DIALEKTY"" POLSKIEGO MESH’A? 103

Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur

EUROPEANA - CYFROWA KOLEKCJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTURY 130

II RECENZJE I OMÓWIENIA

FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH

Andrzej Kempa 140

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2007-2008

Robert Brzóska 142