SPIS TREŚCI 1. W.I. Winogradów: Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej 3 2. B. Sosińska: Reprezentacje wiedzy w systemach informacjidokumentacyjnej 19 3. E. Artowlcz: Możliwości integracji języków informacyjnych na przykładzie języka deskryptorowego i języke haseł przedmiotowych 47 4. B. Wereszczyńske-Cisło: Relecje kojarzeniowe w językach informacyjnych 69 5. B. Wereszczyńska-Cisło, W. Ogórkiewicz: Eksperymentalny tezaurus technologii owoców i warzyw 83 Materiały i przyczynki 1. D. Wójcik: Koordynacja gromadzenie literatury naukowej oraz obieg informacji o zbiorach 107 2. W. Szczepanek: Doskonalenie międzynarodowego przepływu informacji w dziedzinie nauk admistracyjnych 124 3. D. Wójcik: System mikrofiszowy Ośrodka Informacji Naukowej PAN 133 Recenzje i omówienia 1. Zautomatyzowany system rolniczej informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej - R.Marcińczak 139 2. Wydawnictwa z zakresu metodyki nauczania informacji naukowej - A. Jazdon 148 3. Zautomatyzowane systemy biblioteczno-informacyjne Politechniki Wrocławskiej - J. Sadowska 162 4. Podstawy wyszukiwania informacji w systemie DIALOG - M. Grabowska 165