TREŚĆ B.Łagowski: System Informacji naukowej w Polsce 7 A.Merta: Nowy program kształcenia pracowników i użytkowników informacji naukowej w Czechosłowacji 25 K.Wyczańska: Z problematyki warsztatu pracy nad źródłem historycznym 39 F.Ostrowska: Wartość informacyjna czasopism medycznych w świetle wypowiedzi użytkowników 59 B.Krygier: Działalność dokumentacyjno-informacyjna w Bibliotekach Głównych Politechnik i Akademii Górniczo-Hutniczej 83 Recenzje i omówienia Rocznik nauki i techniki informacji-(Ammal Beview of Information Science and Technology Vol. 4 — oprac. E.Stolarska) 107 Metody wyszukiwania informacji (Tiekery B.C.: fechniques of information retrieral -oprac. E.Stolarska) 110 Aktualne problemy informacji w dziedzinie prawa w ZSRR (Moskvin S.3.: Informacionno poiskovaja sistiema normativnych aktov, Afanasjew E.V., Jekaterinoslavskij Ju.Ju: Organizacija nauono-technioeskoj informacii v otrasli - oprac. J.Pruszyński) 114 Znaczenie informacji w administracji państwowej (Tiohomirow Ju.A.: Informacija w gosudsrstennojn upravlienii - oprac. J.Pruszyński) 117 Próby zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej dla potrzeb nauk prawnych w Ludowej Republice Bułgarii (Kantardzije A., Eskenazy A.: Vavezdane na informaojonnotarsesta sistema sv pravote u nas-oprać. J.Pruszyński) 118