Wstęp

1. Wprowadzenie
1.1. Problematyka i cele nauczania przedmiotu „Zagadnienia wydawnicze i księgarskie”
1.2. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie w polskiej bibliologu
1.3. Komplementarne ujęcia problematyki wydawniczej i księgarskiej
1.4. Określenie książki
1.5. Książka jako przedmiot „Zagadnień wydawniczych i księgarskich”

2. Struktura tekstowa książki współczesnej
2.1. Struktura i układ tekstów w książce wg normy PN-78 N-01222 Kompozycja wydawnicza książki
2.2. Definicje terminów bibliologicznych występujących w normie
2.3. Układ tekstów w książce
2.4. Układ informacji podawanych na kartach tytułowych książki
2.5. Teksty (materiały) wprowadzające
2.6. Tekst główny
2.7. Materiały uzupełniające tekst główny
2.8. Materiały rnformacyjno-pomocnicze
2.9. Okładka i obwoluta

3. Struktura materialna książki
3.1. Papier
3.2. Format arkusza a format książki
3.3. Farby drukowe (drukarskie)

4. Procesy typograficzne: struktura użytkowo-estetyczna książki
4.1. Kolumna
4.2. Pisma drukarskie (czcionki), ich krój i stopień

5. Składanie, drukowanie i oprawianie książki
5.1. Składanie tekstu
5.2. Fotoreprodukowanie
5.3. Łamanie i montowanie tekstu
5.4. Techniki druku
5.5 Oprawa

6. Ruch wydawniczy (przedsiębiorczość wydawnicza)
6.1. Pojęcie wydawcy. Specyficzność produkcji wydawniczej
6.2. Operacje wydawnicze
6.3. Wydawcy i ich publikacje na rynku książki. Segmentacja rynku książki
6.4. Cena książki
6.5. Oficjalna statystyka polskiej produkcji wydawniczej

Zakończenie