WSTĘP

Rozdział I. ZESPÓŁ W ORGANIZACJI
1.1 Definicja grupy i zespołu
1.2 Proces rozwoju grupy
1.3 Charakterystyka efektywnego zespołu
1.4 Kultura organizacyjna
1.5 Motywowanie a zespół
1.6 Delegowanie zadań
1.7 Konflikt w zespole

Rozdział II. ANALIZA BADANEGO ZESPOŁU
2.1 Specyfika pracy w bibliotece naukowej
2.2 Opis badanej firmy
2.3 Role w zespole i analiza predyspozycji indywidualnych

Rozdział III. KIERUNKI ROZWOJU ZESPOŁU
3.1 Wady i zalety utrzymywania koleżeńskich stosunków w zespole
3.2 Komunikacja w zespole
3.3 Motywowanie
3.4 Kultura organizacyjna w Bibliotece WSB
    
ZAKOŃCZENIE
ZAŁĄCZNIK 1
BIBLIOGRAFIA