Wstęp
1. Wprowadzenie
2. Cele selekcji
3. Organizacja prac związanych z selekcją
4. Przekazywanie i wymiana druków zbędnych
4.1. Wymiana zbędnych materiałów bibliotecznych
4.2. Przekazywanie zbiorów likwidowanych bibliotek
5. Przemieszczanie zbędnych materiałów bibliotecznych do biblioteki składowej lub magazynów druków rzadziej wykorzystywanych
6. Przeznaczanie materiałów bibliotecznych na makulaturę
7. Spisywanie na straty książek, których w bibliotece nie ma
8. Ewidencja ubytków

ANEKS
Wytyczne w sprawie nieodpłatnego przekazywania, sprzedaży i przeznaczania na makulaturę zbędnych egzemplarzy literatury pięknej w bibliotekach publicznych
Wykaz bibliotek otrzymujących egzemplarze obowiązkowe, uprawnionych do przekazywanie druków nie odpowiadających ich profilowi
Bibliografia