Przedmowa
Wprowadzenie

Część pierwsza
ZWIĄZKI JĘZYKA INFORMACYJNEGO Z ELEMENTAMI SYSTEMU I JEGO OTOCZENIA

Język informacyjno-wyszukiwawczy a zbiór informacyjny
Język informacyjno-wyszukiwawczy a użytkownicy informacji

  • Potrzeby informacyjne
  • Ważniejsze cechy potrzeb informacyjnych
  • Pytania użytkowników

Język informacyjno-wyszukiwawczy a środki techniczne

Część druga
WAŻNIEJSZE WSKAZANIA DOTYCZĄCE BUDOWY JĘZYKA DESKRYPTOROWEGO, A ZWŁASZCZA TEZAURUSA

Czym powinien charakteryzować się dobry język informacyjno-wyszukiwawczy, w tym język deskryptorowy?

  • Odpowiednio szeroki zakres tematyczny
  • Dostateczna szczegółowość wyrażeń
  • Poprawna i odpowiednia siatka relacji paradygmatycznych
  • Jednoznaczność
  • Niesynonimiczność

Budowanie tezaurusa – ważniejsze działania

WAŻNIEJSZE LEKTURY