Materiały z konferencji Grudziądz 2001 – Warszawa 2002