Materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich Warszawa, 13-14 czerwca 2002 r.