Materiały z konferencji „Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszawskich” Warszawa, Biblioteka Narodowa 9 V 2001 r.