Materiały z konferencji Puławy 15-16 września 1994 r.