Wprowadzenie

Rozdział I
Na szkolnej ścieżce w Polsce i na świecie

Rozdział II
Kanon literacki w programie szkolnym

Rozdział III
Biblioteki pogoń za książką

Rozdział IV
Dole i niedole bibliotek publicznych

Rozdział V
Już nie wiejscy, jeszcze nie miastowi

Rozdział VI
Kanon literacki wśród młodzieży wiejskiej

Rozdział VII
Czytelnictwo w środowisku robotniczym i chłopskim

Rozdział VIII
Popularne i elitarne kanony literackie

Rozdział IX
Elitarne wzory czytania

Rozdział X
Czytelnicza zapaść

Rozdział XI
Polityka - pieniądze - zarządzanie

Wnioski

Bibliografia publikacji w serii „Z badań nad czytelnictwem”