Od Redakcji

Karolina Skalska
Kolekcje muzyczne na przestrzeni wieków, czyli kilka słów o tworzeniu bibliotek muzycznych

Jolanta Woźniak
Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku

Danuta Szlagowska
"Danziger Bestand" w Staatsbibliothek zu Bertin Preussische Kulturbesitz – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv

Ewa Hauptman-Fischer
Kolekcja osiemnastowiecznych rękopisów muzycznych Braci Czeskich z Niesky w zbiorach BUW

Hanna Nizińska
Polskie druki muzyczne z XIX wieku w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu

Jolanta Byczkowska-Sztaba
Zbiory muzyczne w Muzeum Polskim w Ameryce. Spuścizna Antoniego Malika i jego rodziny

Mariusz Wrona
Chopin 2010. Kolekcja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina u progu obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora

Andrzej Jazdon
Archiwum Profesora Adolfa Chybińskiego

Elżbieta Jasińska-Jędrosz
Wojciech Łukaszewski – postać, którą warto przybliżyć

Jeremiusz Glensk
Polonika w prywatnej kolekcji muzykaliów Ewy i Jeremiusza Glensków z Poznania

Liliana Bether
Kolekcja mikrofilmów prof Kurta von Fischera – źródła rękopiśmienne i drukowane

Małgorzata Witowska
O współpracy Pomorskiego i Śląskiego Związku Kól Śpiewaczych...

Marta Walkusz
Problem praw autorskich dla dokumentów udostępnianych w bibliotece cyfrowej

Magdalena Gaisek
Digitalizacja a nowe rozwiązania systemowe na przykładzie programu Athena obsługującego Cyfrową Bibliotekę Polskiej Piosenki

Anna Michalska
"...najbardziej intrygował mnie człowiek, mniej – wytwory jego rąk". Jerzy Marian Michalak "Od Forstera do Fruhlinga. Przyczynki do dziejów życia muzycznego i teatralnego dawnego Gdańska"

Stanisław Hrabia
Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP–Polskiej Grupy Narodowej lAML w latach 2007-2009

Sylwia Heinrich
Agnieszka Mietelska-Ciepierska (20.10.1939-14.01.2008)

Andrzej Spóz
Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2007-2009 i uzupełnienia za lata 2000-2006