Od Redakcji

I.
Ewa Hauptman-Fischer
Działalność kapeli cysterskiej w Pelplinie oraz twórczość lokalnych kompozytorów – próba rekonstrukcji w oparciu o zachowany zbiór osiemnastowiecznych muzykaliów

Małgorzata Witowska
Dzieje ruchu śpiewaczego w zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej

Andrzej Jazdon
O masonach i muzyce

Ewa Bielińska-Galas
Zespół tabulatur lutniowych z Krzeszowa

Zenobia Lidia
Pszczółkowska Zbiory muzyczne w rękopisach Biblioteki Gdańskiej PAN

Małgorzata Mazikiewicz
Kolekcja staiych druków muzycznych w zbiorach Książnicy Pomorskiej

Elżbieta Cieślak
Stare druki muzyczne w Bibliotece Gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki

Ewa Kozłowska
Dziewiętnastowieczne druki muzyczne Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

Małgorzata Mazikiewicz
Zbiory muzyczne biblioteki Marienstifts-Gymnasium w zasobie Oddziału Muzycznego Książnicy Pomorskiej

Małgorzata Mazikiewicz
Zbiory muzyczne Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

II.
Agnieszka Kubiak
Wolfgang Amadeus Mozart w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

Lilianna M. Moll
Proweniencja Sechste Sinfonie in c-moll "König Lear" Heinricha Schulza-Beuthen

Małgorzata Witowska
Spuścizna Stefana Mariana Stoińskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Lilianna M. Moll
Rękopis "Wielkiej Modlitwy" Mariana Stoińskiego w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej

Ilona Lewandowska
Stefan Burhardt ojcem kolekcji polonezów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Eulalia Ryszkowska
Zbiór nut Henrietty Bąkowskiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Elżbieta Jasińska-Jędrosz
Korespondencja Karola Prosnaka

Sylwia Heinrich
Pamiątki po Wandzie Landowskiej – dar Theo van Hasselta

Elżbieta Jasińska-Jędrosz
Spuścizna Stanisława Golachowskiego, jako ważne uzupełnienie Archiwum Karola Szymanowskiego

Anna Michalska
Henryk Skirmuntt zapomniany poeta i kompozytor

III.
Katarzyna Janczewska-Sołomko
Kolekcja wałków fonograficznych w warszawskiej Bibliotece Narodowej

Katarzyna Janczewska-Sołomko
Religijne polonika fonograficzne do 1918 roku

Hanna Nizińska
Kolekcja etnomuzykologicznych nagrań dźwiękowych w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu

Maria Wojciechowicz
Kolekcja fonograficzna "Polskich Nagrań". Profesjonalne nośniki dźwięku

Gwidona Kempińska
Płytoteka w Bibliotece Raczyńskich

IV.
Andrzej Spóz
Wspomnienie o Marii Prokopowicz (24 III 1916 – 2 IV 2006)

Włodzimierz Pigła
Wanda Bogdany-Popielowa (25 V 1928 – 31 VII 2005)

Andrzej Drożdż
Wspomnienie o Marku Stachyrze (6 II 1967 – 9 VII 2006)

V.
Andrzej Spóz
Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2000-2006