Opracowała Danuta Rymsza-Zalewska

O autorze listów
Listy
Adresaci listów Stefana Dembego
Przypisy
Indeks osobowy
Uwagi edytorskie
Spis ilustracji