Od Redakcji

[Grupa A]

Wojciech Tomaszewski
Edytorstwo i księgarstwo muzyczne na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815-1862

Elżbieta Jasińska-Jędrosz
Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Lilianna Moll
Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bettina von Seyfried
Niemieckie Archiwum Muzyczne - Oddział Niemieckiej Biblioteki we Frankfurcie nad Menem (Das Deutsche Musikarchiv der Deutschen Bibliothek)

Joachim Jaenecke
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. Raport o stanie zachowania zbiorów w Dziale Muzycznym

Maria Bąk
Wydawnictwa informacyjno-dokumentacyjne w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Krystyna Lesień-Płachecka
Prace nad incipitowym katalogiem utworów religijnych w zbiorach Archiwum Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

[Grupa B]

Andrzej Spóz
Katalogi polskich druków muzycznych z lat 1801-1875 w bibliotekach Krakowa, Łodzi i Warszawy

Katarzyna Janczewska-Sołomko
Polonika fonograficzne do roku 1918 w powiązaniu z kulturą niemiecką

Andrzej Spóz
Ważniejsze zbiory polskich druków muzycznych z XIX wieku w Polsce

Lucian Schiwietz
Instytut Muzyki Niemieckiej na Wschodzie (IDMO) Programy ochrony i rejestracji źródeł muzycznych na Południu i Wschodzie Europy

Petra Wagenknecht
Dokumenty audiowizualne w muzycznych bibliotekach naukowych

Jolanta Byczkowska-Sztaba
Dawne rękopisy muzyczne w Polsce. Ich rejestracja w katalogach RISM i zabezpieczanie w zbiorach mikrofilmowych Biblioteki Narodowej

Klaus Keil
Druki muzyczne w RISM. Przeszłość - perspektywy

[Grupa C]

Stanisław Hrabia
Zastosowanie kartotek wzorcowych do katalogowania muzykaliów w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym

Bożena Bartoszewicz-Fabiańska
Integracja informacji o zbiorach bibliotecznych czy zintegrowana baza danych (na przykładzie bazy muzykaliów)

Maria Burchard
Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych bibliotek akademickich

Irena Czarnecka
Automatyzacja w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku

Piotr Maculewicz
Internet w pracy bibliotekarza muzycznego

[Grupa D]

Andrzej Spóz
Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 1996-1999