Słowo wstępne

Dekalog nowoczesności

Część I
Triada nowoczesności: ludowość, pajdocentryzm, topiczność

Baśń Konopnickiej – dialog kultur, dialog pisarzy
Korczak – dialog filozofów
Miłosz zaczarowany

Część II
Dziwne losy nowoczesności

Style lektury książki dziecięcej
Rycerz, błazen, szaleniec. Proza dla „trudnych czytelników”
Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe

Zakończenie

Książki umierają stojąc. O wystawie książek nowoczesnych

Bibliografia

Nota bibliograficzna