Wprowadzenie

Przywileje piśmienności

Wiedza – informacja – konsumpcja

Społeczny zasięg książki

Państwo – społeczeństwo – biblioteki

Cenzura

Niespokojne czasy. Lata 1918-1939

Biblioteki publiczne w II Rzeczypospolitej

Biblioteka częścią kapitału intelektualnego

Podsumowanie

Bibliografia