WSTĘP

I. MÓJ BAJARZ

II. WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI
Lulu – tożsamość utracona
Wały graniczne – tożsamość odkrywana
Laluś Panienka – tożsamość w opresji

III. W PRZESTRZENI OJCZYSTEJ
Powieść wakacyjna

IV. NIELUDZKA ZIEMIA
Zapomniana Radlińska
W poprzek Sybiru
W schemacie powieści drogi
Sybir wspomnień

V. ELEMENTARZ OBYWATELSKI
Tam skarb, gdzie serce
Nauki ekonomiczne w powieściach Janusza Korczaka*
Lekcja wielkiej sowy

VI. DOŚWIADCZENIA NAJNOWSZE
Cenzura i poza nią
By czas nie zaćmił

VII. VARIA
Powieść, jakiej żąda czytelnik
Strychy i strachy
Pieczątka z aniołem
Motyw dzwonu w baśniach Andersena

NOTA EDYTORSKA
* Współautorem tekstu o Korczaku jest prof. Janusz Beksiak