PRZEDMOWA
SKRÓTY I OZNACZENIA

1. WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA E-R
1.1. Wstęp
1.2. Ogólne podejście
1.3. Podstawowe pojęcia
1.4. Zależności semantyczne
1.5. Przykłady modelowania E-R
1.6. Ćwiczenia

2. SYSTEM CDS/ISIS – WYBRANE ASPEKTY
2.1. Wstęp
2.2. Struktura baz danych i architektura systemu
2.3. Modelowanie E-R w systemie CDS/ISIS
2.4. Udostępnianie baz ISIS w sieci WWW
2.5. Ćwiczenia

3. WWW-ISIS – OGÓLNY PRZEGLĄD SYSTEMU
3.1. Ogólny schemat funkcjonowania systemu
3.2. Serwery i przeglądarki WWW
3.3. Instalacja wersji DEMO systemu
3.4. Katalogi i zbiory instalacyjne
3.5. Podstawowe funkcje systemu
3.6. Interfejs wprowadzania danych
3.7. Ćwiczenia

4. WYSZUKIWANIE W WWW-ISIS
4.1. Wstęp
4.2. Plan działania
4.3. Podstawowe kroki tworzenia systemu wyszukiwawczego WWW-ISIS
4.4. Metoda skrócona implementacji systemu WWW-ISIS
4.5. Standardowy sposób implementacji systemu
4.6. Modyfikacja zbiorów HTML oraz zbiorów HTP
4.7. Udoskonalanie interfejsu
4.8. Ćwiczenia

5. WPROWADZANIE DANYCH W WWW-ISIS
5.1. Plan działania
5.2. Wstępna faza projektowania bazy
5.3. Implementacja systemu
5.4. Definiowanie arkuszy wprowadzania danych
5.5. Narzędzia sprawdzania poprawności
5.6. Funkcje ON_NEW i ONJJPDATE
5.7. Prawa dostępu, grupy użytkowników
5.8. Inne aspekty interfejsu
5.9. Poczta elektroniczna, strony kodowe
5.10. Zbiory HTP i konfiguracyjne
5.11. Ćwiczenia

ANEKSY
Aneks A: Konfiguracja – isis3w.exe.cfg
Aneks B: Elementy systemu CDS/ISIS
Aneks C: Konwersja danych do formatu IS02709
Aneks D: Zależności konfiguracyjne
Aneks E: Środowisko sieci
Aneks F: Tablice FDT i FST

LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I TABLIC
SKOROWIDZ WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW