Marcin Drzewiecki
PRZEDMOWA

Krzysztof Migoń
KULTURA KSIĄŻKI. PROGRAM DLA BIBLIOLOGII I POTRZEBA DLA STUDIÓW BIBLIOTEKOZNAWCZYCH

Michał Jagiełło
BIBLIOTEKA NARODOWA, CZYLI DOM OTWARTEJ POLSKOŚCI

Konrad R. Fiałkowski
WSPÓŁKSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI PRZEZ KSIĄŻKĘ W CYWILIZACJI OBRAZU

Marcin Drzewiecki
EDUKACJA BIBLIOTECZNO–INFORMACYJNA W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UW

Alexander Dimchev
NEW POSSIBILITIES AND CHANCES FOR COOPERATION

Edward Potkowski
KSIĄŻKA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WIEKÓW ŚREDNICH. STAN I ZNACZENIE BADAŃ U PROGU XXI WIEKU

Paulina Buchwald-Pelcowa
O STARYCH DRUKACH U PROGU NOWEGO TYSIĄCLECIA KILKA REFLEKSJI

Hanna Tadeusiewicz
STAN BADAŃ I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRAC NAD HISTORIĄ POLSKICH CZASOPISM TYPOGRAFICZNYCH W LATACH 1901–1939

Barbara Trelińska
METODY BADAŃ KSIĄŻKI RĘKOPIŚMIENNEJ

Irena Socha
REPERTUAR JAKO KATEGORIA BADAWCZA W POLSKIEJ NAUCE O KSIĄŻCE

Wanda Pindlowa
ELEKTRONICZNA INFORMACJA O OBIEKTACH KULTURY W PROGRAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

Elżbieta Barbara Zybert
PROBLEMY KULTURY ORGANIZACYJNEJ W BIBLIOTEKACH

Barbara Sosińska-Kalata
ETYKA W NAUCE O INFORMACJI

Michał Zając
KSZTAŁTOWANIE PRORYNKOWEGO PROFILU STUDIÓW LICENCJACKICH W DZIEDZINIE INFORMACJI W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UW

Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski
INFORMACJA EUROPEJSKA W POLSKICH BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH