Wprowadzenie

Rozdział I.
Piśmienność – informacja – biblioteka

Rozdział II.
Biblioteki w zmieniającym się świecie

Rozdział III.
Biblioteka w przestrzeni publicznej i samorządowej

Rozdział IV.
Biblioteka w środowisku lokalnym

Rozdział V.
Biblioteki w Polsce i innych krajach

Rozdział VI.
Uczyć się w bibliotece

Rozdział VIII.
Inwestować w badania

Rozdział VIII.
Międzynarodowa współpraca bibliotek

Podsumowanie
Bibliografia przedmiotu
Summary