Przedmowa do wydania III – Marianna Banacka

Wstęp

Rozdział 1. Książka

Rozdział 2. Autor i problem

Rozdział 3. Forma zewnętrzna książki

Rozdział 4. Organizacja bibliografii

Rozdział 5. Organizacja biblioteczna

Rozdział 6. Człowiek