Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r.