Grzegorz Leszczyński
Słowo o serii „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”

Anna Maria Czernow
Janusz Korczak. Pisarz – wprowadzenie

Michał Rogoż
Polskie edycje dylogii o królu Maciusiu Janusza Korczaka

Violetta Wróblewska
„Duch inności” w prozie dla młodego odbiorcy Janusza Korczaka

Anna Maria Czernow
Korczakowskie dzieci błazny

Marta Jaworek
Twórczość Korczaka w świetle teorii mitu:
odczytanie psychoanalityczne i strukturalne

Grzegorz Leszczyński
Dialektyka ról czytelniczych w prozie Korczaka

Małgorzata Chrobak
Faust Korczaka (Wokół Kajtusia Czarodzieja)

Marta Brus-Łapińska
Topografia krainy dzieciństwa.
Kategoria przestrzeni w wybranych powieściach Janusza Korczaka

Jolanta Ługowska
Figury dziecka w twórczości Janusza Korczaka

Alicja Ungeheuer-Gołąb
Korczaka archipelag dzieciństwa

Urszula Chęcińska
Pedagogika żartobliwa według Janusza Korczaka i Joanny Kulmowej. Prolegomena

Alicja Baluch
Król Maciuś Pierwszy w towarzystwie innych bohaterów literatury dla dzieci

Andrij Mokłycia
Senat szaleńców Janusza Korczaka w ukraińskiej interpretacji

Indeks nazwisk

Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Janusz Korczak
Pobierz publikację