Wstęp od redakcji
Wprowadzenie
Bajkoterapia jako metoda biblioterapii
Typy bajek terapeutycznych
    Bajki relaksacyjne
    Bajki psychoedukacyjne
    Bajki psychoterapeutyczne
    Po czym poznać dobrą bajkę terapeutyczną?
Bajkoterapia w pracy wychowawczej z grupą
    Miejsce bajki w terapii pedagogicznej
Zasady terapii pedagogicznej
    Jak prowadzić terapię pedagogiczną?
    Bajka i baśń w terapii pedagogicznej
    Wstępne przygotowanie zajęć
    Organizacja zajęć
Uczestnicy procesu bajkoterapeutycznego
    I. Dzieci
      a) Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi
      b) Dzieci przewlekle chore
      c) Dzieci niepełnosprawne intelektualnie
    II. Rodzice
    III. Nauczyciele terapeuci
    Autorytet nauczyciela terapeuty
Scenariusze zajęć bajkoterapeutycznych
    Scenariusze dla dzieci w wieku przedszkolnym
       Scenariusz zajęć nr 1 – Złość
       Scenariusz zajęć nr 2 – Gniew
       Scenariusz zajęć nr 3 – Strach
       Scenariusz zajęć nr 4 – Zdrowe odżywianie
       Scenariusz zajęć nr 5 – Higiena osobista
    Scenariusze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
       Scenariusz zajęć nr 1 – Odrzucenie
       Scenariusz zajęć nr 2 – Relacje w grupie rówieśniczej
       Scenariusz zajęć nr 3 – Kultura języka
       Scenariusz zajęć nr 4, 5 – Negatywny stosunek do czytania
Warsztaty bajkoterapeutyczne w przedszkolach i szkołach
Gminy Skawina oraz na skawińskim rynku – zdjęcia
Bibliografia
Książki polecane

Bajka jak lekarstwo
Pobierz publikację