Publikacje w kategorii:

Przegląd Biblioteczny

 1. Przegląd Biblioteczny 1997, z. 2-3
  Rocznik 65

 1. Przegląd Biblioteczny 1997, z. 4
  Rocznik 65

 1. Przegląd Biblioteczny 1998, z. 1
  Rocznik 66

 1. Przegląd Biblioteczny 1998, z. 2-3
  Rocznik 66

 1. Przegląd Biblioteczny 1998, z. 4
  Rocznik 66

 1. Przegląd Biblioteczny 1999, z. 1-2
  Rocznik 67

 1. Przegląd Biblioteczny 1999, z. 3
  Rocznik 67

 1. Przegląd Biblioteczny 1999, z. 4
  Rocznik 67

 1. Przegląd Biblioteczny 2000, z. 1-2
  Rocznik 68

 1. Przegląd Biblioteczny 2000, z. 3
  Rocznik 68

 1. Przegląd Biblioteczny 2000, z. 4
  Rocznik 68

 1. Przegląd Biblioteczny 2001, z. 1-2
  Rocznik 69

 1. Przegląd Biblioteczny 2001, z. 3
  Rocznik 69

 1. Przegląd Biblioteczny 2001, z. 4
  Rocznik 69

 1. Przegląd Biblioteczny 2002, z. 1-2
  Rocznik 70

 1. Przegląd Biblioteczny 2002, z. 3
  Rocznik 70

 1. Przegląd Biblioteczny 2002, z. 4
  Rocznik 70

 1. Przegląd Biblioteczny 2003, z. 1-2
  Rocznik 71

 1. Przegląd Biblioteczny 2003, z. 3
  Rocznik 71

 1. Przegląd Biblioteczny 2003, z. 4
  Rocznik 71

 1. Przegląd Biblioteczny 2004, z. 1-2
  Rocznik 72

 1. Przegląd Biblioteczny 2004, z. 3-4
  Rocznik 72

 1. Przegląd Biblioteczny 2005, z. 1
  Rocznik 73

 1. Przegląd Biblioteczny 2005, z. 2
  Rocznik 73

 1. Przegląd Biblioteczny 2005, z. 3
  Rocznik 73

 1. Przegląd Biblioteczny 2005, z. 4
  Rocznik 73

 1. Przegląd Biblioteczny 2006, z. 1
  Rocznik 74

 1. Przegląd Biblioteczny 2006, z. 2
  Rocznik 74

 1. Przegląd Biblioteczny 2006, z. 3
  Rocznik 74

 1. Przegląd Biblioteczny 2006, z. 4
  Rocznik 74

 1. Przegląd Biblioteczny 2007, z. 1
  Rocznik 75

 1. Przegląd Biblioteczny 2007, z. 2
  Rocznik 75

 1. Przegląd Biblioteczny 2007, z. 3
  Rocznik 75

 1. Przegląd Biblioteczny 2007, z. 4
  Rocznik 75

 1. Przegląd Biblioteczny 2008, z. 1
  Rocznik 76

 1. Przegląd Biblioteczny 2008, z. 2
  Rocznik 76

 1. Przegląd Biblioteczny 2008, z. 3
  Rocznik 76

 1. Przegląd Biblioteczny 2008, z. 4
  Rocznik 76

 1. Przegląd Biblioteczny 2009, z. 1
  Rocznik 77

 1. Przegląd Biblioteczny 2009, z. 2
  Rocznik 77

 1. Przegląd Biblioteczny 2009, z. 3
  Rocznik 77

 1. Przegląd Biblioteczny 2009, z. 4
  Rocznik 77

 1. Przegląd Biblioteczny 2010, z. 1
  Rocznik 78

 1. Przegląd Biblioteczny 2010, z. 2
  Rocznik 78

 1. Przegląd Biblioteczny 2010, z. 3
  Rocznik 78

 1. Przegląd Biblioteczny 2010, z. 4
  Rocznik 78

 1. Przegląd Biblioteczny 2011, z. 1
  Rocznik 79

 1. Przegląd Biblioteczny 2011, z. 2
  Rocznik 79

 1. Przegląd Biblioteczny 2011, z. 3
  Rocznik 79

 1. Przegląd Biblioteczny 2011, z. 4
  Rocznik 79

 1. Przegląd Biblioteczny 2012, z. 1
  Rocznik 80

 1. Przegląd Biblioteczny 2012, z. 2
  Rocznik 80

 1. Przegląd Biblioteczny 2012, z. 3
  Rocznik 80

 1. Przegląd Biblioteczny 2012, z. 4
  Rocznik 80

 1. Przegląd Biblioteczny 2013, z. 1
  Rocznik 81

 1. Przegląd Biblioteczny 2013, z. 2
  Rocznik 81

 1. Przegląd Biblioteczny 2013, z. 3
  Rocznik 81

 1. Przegląd Biblioteczny 2013, z. 4
  Rocznik 81

 1. Przegląd Biblioteczny 2014, z. 1
  Rocznik 82

 1. Przegląd Biblioteczny 2014, z. 2
  Rocznik 82

 1. Przegląd Biblioteczny 2014, z. 3
  Rocznik 82

 1. Przegląd Biblioteczny 2014, z. 4
  Rocznik 82

 1. Przegląd Biblioteczny 2015, z. 1
  Rocznik 83

 1. Przegląd Biblioteczny 2015, z. 2
  Rocznik 83

 1. Przegląd Biblioteczny 2015, z. 3
  Rocznik 83

 1. Przegląd Biblioteczny 2015, z. 4
  Rocznik 83

 1. Przegląd Biblioteczny 2016, z. 1
  Rocznik 84

 1. Przegląd Biblioteczny 2016, z. 2
  Rocznik 84

 1. Przegląd Biblioteczny 2016, z. 3
  Rocznik 84

 1. Przegląd Biblioteczny 2016, z. 4
  Rocznik 84

 1. Przegląd Biblioteczny 2017, z. 1
  Rocznik 85

 1. Przegląd Biblioteczny 2017, z. 2
  Rocznik 85

 1. Przegląd Biblioteczny 2017, z. 3
  Rocznik 85

 1. Przegląd Biblioteczny 2017, z. 4
  Rocznik 85

 1. Przegląd Biblioteczny 2018, z. 1
  Rocznik 86

 1. Przegląd Biblioteczny 2018, z. 2
  Rocznik 86

 1. Przegląd Biblioteczny 2018, z. 3
  Rocznik 86

 1. Przegląd Biblioteczny 2018, z. 4
  Rocznik 86

 1. Przegląd Biblioteczny 2019, z. 1
  Rocznik 87

 1. Przegląd Biblioteczny 2019, z. 2
  Rocznik 87

 1. Przegląd Biblioteczny 2019, z. 3
  Rocznik 87

 1. Przegląd Biblioteczny 2019, z. 4
  Rocznik 87

 1. Przegląd Biblioteczny 2020, z. 1
  Rocznik 88

  ARTYKUŁY Dariusz Grygrowski: Biblioteki akademickie w nocy – cz. 2 – doświadczenia polskie Magdalena Wójcik: Koncepcja quantified self i jej konsekwencje dla projektowania usług bibliotecznych w świetle literatury przedmiotu Agnieszka Wo

 1. Przegląd Biblioteczny 2020, z. 2
  Rocznik 88

  ARTYKUŁY Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo agregacyjne Magdalena Wójcik: Unplugged – Co-working – Co-living – Emerging adulthood? Nowe zjawiska społeczne a biblioteki Alicja Matczuk: Klasyfikacja Dziesiętna w bibliografii polskiej. Hi

 1. Przegląd Biblioteczny 2020, z. 3
  Rocznik 88

  ARTYKUŁY Krystyna Hudzik: Data Librarian – nowy profil zawodowy w bibliotekach naukowych Anna Wałek: Making Full and Immediate Open Access a Reality through the Repository Route – the Role of Open Repositories in Implementation of Plan S (Pe

 1. Przegląd Biblioteczny 2020, z. 4
  Rocznik 88

  ARTYKUŁY Maja Wojciechowska: Indywidualny kapitał społeczny i aktywność społeczna kadry kierowniczej bibliotek. Przegląd wyników badań z dwudziestu krajów świata Katarzyna Cyran, Sylwia Borkowicz, Marzena Dziołak, MÒnica Gonzàlez Gava

 1. Przegląd Biblioteczny 2021, z. 1
  Rocznik 89

  ARTYKUŁY Jadwiga Sadowska: Polska retrospektywna bibliografia narodowa jako szczególne dziedzictwo bibliograficzne Małgorzata Góralska: Wykorzystanie danych z serwisów społecznościowych LibraryThing, Goodreads i Anobii w badaniach naukowych

 1. Przegląd Biblioteczny 2021, z. 2
  Rocznik 89

  ARTYKUŁY MAREK NAHOTKO: Nawigacja fasetowa w polskich bibliotekach naukowych MAGDALENA WÓJCIK: Patreon w bibliotece jako nowa forma mecenatu kultury ANNA AMBROCHOWICZ-GAJOWNIK: Działalność bibliotekarska służby konsularnej Drugiej Rzeczypos

 1. Przegląd Biblioteczny 2021, z. 3
  Rocznik 89

  ARTYKUŁY Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Marzena Świgoń: Analiza struktury przedstawicieli nowej dyscypliny – nauk o komunikacji społecznej i mediach Bartłomiej Włodarczyk: Journal of Library Administration. Analiza bibliometryczna a

 1. Przegląd Biblioteczny 2021, z. 4
  Rocznik 89

  ARTYKUŁY Maria Kuczkowska: Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Anna Wałek: Managing Change in the Academic Library – Building an Intelligent Organization B

 1. Przegląd Biblioteczny 2022, z. 1
  Rocznik 90

  ARTYKUŁY Marcin Roszkowski: Bibliographic Data Science – konceptualizacja obszaru badawczego Magdalena Wójcik: Tradycyjny nie znaczy archaiczny – metody nowoczesnego świadczenia i promocji usług bibliotecznych bez użycia nowych technologii

 1. Przegląd Biblioteczny 2022, z. 2
  Rocznik 90

  ARTYKUŁY Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, Marzena Świgoń, Ewa Głowacka: The use of Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, Scopus, and Publons among the Polish researchers of social communication and media sciences Teresa Święćkowska:

 1. Przegląd Biblioteczny 2022, z. 3
  Rocznik 90

  ARTYKUŁY Maria Kuczkowska, Monika Theus: Otwarta nauka – otwarte dane badawcze – nowe zadania bibliotek naukowych: raport z badania pilotażowego András Simon: Extracting relevant information about preferences of the customers, from the trans

 1. Przegląd Biblioteczny 2022, z. 4
  Rocznik 90

  ARTYKUŁY Ewa Głowacka, Jadwiga Woźniak-Kasperek: Badania z bibliologii i informatologii w świetle wypowiedzi reprezentantów tej dyscypliny Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka: Academic Library Research Development in the Context of if of Journal

 1. Przegląd Biblioteczny 2023, z. 1
  Rocznik 91

  ARTYKUŁY Jacek Puchalski: Bibliologia w pracach naukowych profesor Barbary Bieńkowskiej (1934-2022) Małgorzata Kowalska-Chrzanowska: Biblioteki akademickie jako przestrzenie innowacji Przemysław Krysiński: Rola i znaczenie bibliotek w kształ

 1. Przegląd Biblioteczny 2023, z. 2
  Rocznik 91

  ARTYKUŁY Ewa Głowacka, Jadwiga Woźniak-Kasperek: Deklaracje versus rzeczywistość. Analiza tematyki publikacji bibliologów i informatologów z lat 2018-2021 Bożena Jaskowska: Bibliotekarz UX – nowa specjalizacja w zawodzie? Krystyna Hudzik

 1. Przegląd Biblioteczny 2023, z. 3
  Rocznik 91

  ARTYKUŁY Ewa Głowacka, Jadwiga Woźniak-Kasperek: Analiza publikacji bibliologów i informatologów z lat 2018-2021: współpraca, specjalizacja ośrodków, czasopisma Magdalena Wójcik: Wykorzystanie techniki tworzenia person w projektowaniu us

 1. Przegląd Biblioteczny 2023, z. 4
  Rocznik 91

  ARTYKUŁY Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska: Biblioteki i zrównoważenie środowiskowe – przegląd instrumentów ewaluacyjnych Zbigniew Osiński: Międzynarodowe czy zachodniocentryczne – geograficzne zogniskowanie wiodących czasopism naukowy