Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Poradnik Bibliotekarza 1957, nr 2
Pobierz publikację