Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Poradnik Bibliotekarza 1956, nr 1
Pobierz publikację